Blog

July 20, 2023
Tugas Pentadbir Harta Pusaka

Pentadbir adalah orang yang dilantik untuk menguruskan harta pusaka bagi pihak si mati. Adakalanya Pentadbir juga akan bertindak sebagai pemegang amanah secara sementara sebelum pusaka diagih-agihkan.

Read More
July 20, 2023
Kepentingan Hakmilik Berdaftar

Pendaftaran hakmilik adalah aspek yang sangat penting dalam undang-undang tanah di Malaysia. Ini merupakan proses yang wajib bagi pemilik harta tanah untuk mengesahkan hakmilik mereka terhadap sebarang hartanah. Terdapat beberapa sebab mengapa pendaftaran hakmilik sangat ditekankan dan dianggap penting dalam sistem tanah negara

Read More
Tentang H&CO.


Tetuan Halem & Co. (H&Co.) ialah sebuah firma guaman yang telah bertapak lama di Shah Alam, Selangor serta memiliki pengalaman hampir 20 tahun dalam amalan guaman. Dengan barisan peguam berpengalaman serta kakitangan terlatih, H&Co. sentiasa menekankan kualiti kerja dan amalan berintegriti dalam perkhidmatan kami kepada masyarakat.

Amalan Guaman


1. Pengurusan Harta Pusaka.
2. Perancangan Perwarisan.
3. Jualbeli Hartanah.
4. Hakmilikan Harta.
5. Saman Sivil.
6. Perbicaraan Jenayah.
7. Perjanjian Perniagaan.

Hubungi Kami


No. 25-2F (Tingkat 2),
Jalan setia Perdana BC
Setia Alam, 40170 Shah Alam
Selangor, Malaysia.

Pejabat: +6 03-588 00 488
Hotline: +6 012-202 6656
Emel: admin@halem.com.my/
Website: https://halem.com.my/

Laman Ini


Privacy Policy
Term of Usage
Disclaimer

Hakcipta Terpelihara © 2023-2024 | Halem & Co.
×
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram