Syariah

Kami menawarkan perkhidmatan Guaman Syariah berkaitan harta pusaka bagi setiap keperluan pelanggan. Antara contoh perkhidmatan kami adalah seperti berikut:

1.  Permohonan Perintah Harta Sepencarian

Permohonan pengesahan harta sepencarian di Mahkamah Syariah merujuk kepada proses di mana mahkamah mengesahkan bahawa harta sepencarian suami isteri akan dikongsi secara adil apabila mereka bercerai atau berpisah. Proses ini melibatkan pembuktian bahawa harta tersebut adalah harta sepencarian dan bukan harta persendirian. Dokumen-dokumen seperti borang pemisahan harta sepencarian, senarai harta sepencarian, dan penyata akaun bank biasanya diperlukan untuk membuktikan bahawa harta tersebut adalah harta sepencarian. Selepas pengesahan, mahkamah akan menentukan bahagian masing-masing suami dan isteri dalam harta sepencarian. Proses ini penting untuk memastikan bahawa harta sepencarian dikongsi secara adil dan tidak menimbulkan perselisihan di antara bekas pasangan tersebut atau waris-waris mereka.

2.  Pengesahan Hibah

Pengesahan hibah di Mahkamah Syariah merujuk kepada proses pengesahan dokumen hibah yang telah dibuat oleh seseorang individu semasa hidupnya. Dokumen ini akan dibuat pemeriksaan oleh mahkamah untuk memastikan bahawa ia memenuhi syarat-syarat hibah menurut undang-undang Syariah. Apabila dokumen hibah telah disahkan oleh mahkamah, harta tersebut akan menjadi milik penerima hibah secara sah dan ia adalah mengikat. Pengesahan hibah oleh mahkamah penting untuk memastikan bahawa hibah tersebut dibuat mengikut undang-undang Syariah serta dapat mengelakkan sebarang persengketaan di antara ahli waris selepas kematian pemberi hibah.

3.  Pengesahan Kelayakan Waris

Pengesahan ahli waris di Mahkamah Syariah merujuk kepada proses pengesahan individu sebagai ahli waris yang sah dan berhak mewarisi harta pusaka seseorang yang telah meninggal dunia. Proses ini melibatkan pengemukaan dokumen seperti surat wasiat, sijil kematian, dan senarai ahli waris bagi membuktikan hubungan antara pewaris dengan ahli waris yang memohon. Selepas pengesahan, mahkamah akan menetapkan bahagian setiap ahli waris dalam harta pusaka berdasarkan undang-undang Syariah. Pengesahan ahli waris oleh Mahkamah Syariah adalah penting untuk memastikan bahawa proses pembahagian harta pusaka dilakukan mengikut undang-undang Syariah dan tidak menimbulkan sebarang konflik atau perselisihan di antara ahli waris pada masa akan datang.

4. Permohonan Sijil Faraid

Permohonan sijil faraid di Mahkamah Syariah merujuk kepada proses pengesahan bahagian faraid yang telah disediakan bagi pihak waris atau yang berkepentingan. Dokumen faraid ini mengandungi senarai harta pusaka serta butir-butir pembahagian harta pusaka mengikut undang-undang Syariah. Apabila sijil/perintah faraid telah dikeluarkan oleh mahkamah, ahli waris akan mengetahui bahagian masing-masing dalam harta pusaka dan proses pembahagian harta pusaka dapat dilaksanakan secara jelas dan tanpa pertikaian. Dengan pengesahan mahkamah, keseluruhan proses pembahagian harta pusaka akan dilakukan mengikut undang-undang Syariah dan dapat mengelakkan sebarang konflik kepentingan atau perselisihan di antara ahli waris daripada berlaku.

5. Perjanjian Waris

Perjanjian ahli waris di Mahkamah Syariah merujuk kepada perjanjian antara ahli waris mengenai pembahagian harta pusaka yang telah dipersetujui oleh semua pihak yang berkepentingan. Perjanjian ini dilakukan di hadapan hakim Syariah dan perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat. Proses ini dilakukan dengan cara mediasi dan pihak mahkamah akan membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan saksama. Penggunaan perjanjian ahli waris di Mahkamah Syariah dapat membantu mengelakkan sebarang perselisihan atau konflik dalam pembahagian harta pusaka. Perjanjian ahli waris juga perlu mematuhi undang-undang Syariah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah dalam urusan pembahagian harta pusaka.

Soalan Lazim:

Bagaimana yuran guaman yang akan dikenakan bagi perkhidmatan yang dinyatakan di atas?

Yuran guaman dan kos pengurusan yang dikenakan keatas pelanggan adalah seperti yang dinyatakan di pautan ini:
>> https://halem.com.my/yuran/
Tentang H&CO.


Tetuan Halem & Co. (H&Co.) ialah sebuah firma guaman yang telah bertapak lama di Shah Alam, Selangor serta memiliki pengalaman hampir 20 tahun dalam amalan guaman. Dengan barisan peguam berpengalaman serta kakitangan terlatih, H&Co. sentiasa menekankan kualiti kerja dan amalan berintegriti dalam perkhidmatan kami kepada masyarakat.

Amalan Guaman


1. Pengurusan Harta Pusaka.
2. Perancangan Perwarisan.
3. Jualbeli Hartanah.
4. Hakmilikan Harta.
5. Saman Sivil.
6. Perbicaraan Jenayah.
7. Perjanjian Perniagaan.

Hubungi Kami


No. 25-2F (Tingkat 2),
Jalan setia Perdana BC
Setia Alam, 40170 Shah Alam
Selangor, Malaysia.

Pejabat: +6 03-588 00 488
Hotline: +6 012-202 6656
Emel: admin@halem.com.my/
Website: https://halem.com.my/

Laman Ini


Privacy Policy
Term of Usage
Disclaimer

Hakcipta Terpelihara © 2023-2024 | Halem & Co.
×
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram